Dolum ve Paketleme Makinesi Üretimi konusunda Ar-Ge, tasarım, imalat, satış ve teknik hizmet veren Brightpack Termoform Paketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;

 • Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil mevzuat ve ilgili diğer şartlara uyumu sağlamak,
 • Yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünlerde iyileştirme sağlamak ve ulusal katma değerimizi arttırmak,
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında gerekli dokümantasyonu sağlayarak ürün ve hizmetlerimizin izlenebilirliğini sağlamak,
 • Müşteri odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımı ile ulusal ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak,
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla, sürekli eğitim ve seminer çalışmaları ile bilgi aktarımı ve paylaşımını sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde risk ve fırsat değerlendirmesi ile kontrol altında bulundurmak,
 • Ürünleri zamanında ve tam olarak teslim etmek,
 • Satış sonrası hizmet garantimiz ile müşterilerimize her zaman güvenilir ve hızlı hizmet sunmak

konularını öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve firmamızın sorumluluğu altında olduğunu taahhüt ve beyan ederiz.

                                                                                             

                                                                                                         YÖNETİM KURULU

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Dolum ve Paketleme Makinesi Üretimi konusunda Ar-Ge, tasarım, imalat, satış ve teknik hizmet veren Brightpack Termoform Paketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde;

 • Çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
 • Çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
 • Müşteri, tedarikçi, çalışanlar ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak.
 • Müşteri odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımı ile ulusal ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak.
 • Tüm faaliyetlerde enerji ve diğer kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak.
 • Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak.
 • Sürdürülebilir bir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini hedeflemek amaçlamak.
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, tüm bu hedef ve politikalara Çevre Yönetim Sisteminin tüm şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi kendi sektöründe amaç olarak belirlemektedir.

konularını öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve firmamızın sorumluluğu altında olduğunu taahhüt ve beyan ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Dolum ve Paketleme Makinesi Üretimi konusunda Ar-Ge, tasarım, imalat, satış ve teknik hizmet veren Brightpack Termoform Paketleme Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde;

 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımlar iyileştirmek,
 • Yeni yatırımları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini dikkate almak,
 • Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

konularını öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve firmamızın sorumluluğu altında olduğunu taahhüt ve beyan ederiz.